s

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ มหาวิทยาลัยรังสิต
น้องๆ สามารถสอบถามเรื่องการสมัครเรียน, ค่าเทอม, ทุนการศึกษา และอื่นๆ
กับพี่แอดมิน กด Like Page ได้เลยจ้าลงทะเทียน คลิก


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ มหาวิทยาลัยรังสิต
น้องๆ สามารถสอบถามเรื่องการสมัครเรียน, ค่าเทอม, ทุนการศึกษา และอื่นๆ
กับพี่แอดมิน กด Like Page ได้เลยจ้า


กำหนดการ

07.30-08.00 น.
คณะครู นักเรียนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมลงทะเบียน ณ ลานหน้าอาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
08.00-14.00 น.
เยี่ยมชม และทำกิจกรรมร่วมกับ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงาน ตามความสนใจ โดยมีรุ่นพี่ Staff นำเดินเยี่ยมชมสถานีต่างๆ ดังนี้


คณะเภสัชศาสตร์
สาธิตการตอกยาเม็ด สาธิตการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชหรือสมุนไพรโดยเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย สาธิตการควบคุมคุณภาพยาโดยการวิเคราะห์ยาด้วยวิธีไทเทรชัน
คณะพยาบาลศาสตร์
กิจกรรมก้าวสู่ประสบการณ์กว่าจะเป็นพยาบาล : ทักษะการพยาบาลพื้นฐาน การเย็บแผล ฉีดยา การช่วยคลอด การช่วยฟื้นคืนชีพ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นพยาบาลอินเตอร์
คณะเทคนิคการแพทย์
ชมนิทรรศการความรู้ทางด้านโลหิตวิทยา ปรสิตวิทยา และจุลชีววิทยา บริการตรวจไขมัน โคเลสเตอรอลจากเลือดปลายนิ้ว สาธิตการล้างมือ กิจกรรมตอบปัญหา
คณะกายภาพบำบัด
- ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ สมอง ไขสันหลัง ความจุปอด เยี่ยมชมห้องคลินิกกายภาพบำบัด และห้องเรียนกายวิภาคศาสตร์ Rally เรียนรู้วิชาชีพกายภาพบำบัด
คณะวิทยาศาสตร์
กิจกรรมเปิดบ้านอาจารย์ใหญ่ กิจกรรมห้องปฏิบัติการเคมีประยุกต์ และวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
คณะรังสีเทคนิค
ชมบูธกิจกรรมหลักสูตรการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ ชมห้องปฏิบัติการรังสี เทคนิค การเล่นเกมแจกของรางวัล และกิจกรรมสันทนาการ
คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
กิจกรรม Work Shop การทำเลนส์โพลิเมอร์เหลวด้วยกล้องสมาร์ทโฟน ชมนวัตกรรม ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ กิจกรรม PM and Cal เครื่องวัดความดันโลหิตฟรี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
ฐานกิจกรรมเพื่อเน้นประสบการณ์ ศึกษากลไกร่างกายมนุษย์ การวัดชีพจร ความดันโลหิต ฝึกการเจาะเลือดกับหุ่นจำลอง หัตถการแผนกอายุรกรรม และหัตถการแผนกศัลยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
เยี่ยมชมคลินิกทันตกรรมจำลอง (Simulation clinic) และหุ่นยนต์เพื่อการเรียนการสอน (Dentaroid) ฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพทันตกรรม อาทิ แต่งขี้ผึ้ง ดัดลวด กรอฟัน และเย็บแผล
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
การบำบัดด้วยกลิ่น Aromatherapy ชมนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ การฝังเข็ม กัวซา ครอบแก้ว การรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ ศาสตร์การรักษาโรคโดยไม่ใช้ยา เรียนทำยาสมุนไพรอัดเม็ด กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและศูนย์ความงาม
คณะทัศนมาตรศาสตร์
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ แนะนำคณะหมอสายตา บริการตรวจสุขภาพตา การทำเลนส์ แว่นตา

สถาบันการบิน
ชมการฝึกบินด้วยเครื่องบินจำลอง (Flight Simulator) การฝึกประกอบเครื่องร่อนพุ่งด้วย วัสดุเบา ชมนิทรรศการการบิน และการตอบปัญหาเกี่ยวกับการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ชมการสาธิตของสาขาวิชาต่างๆ อาทิ เครื่องยนต์สุญญากาศ การจำลองระบบควบคุม รถไฟฟ้า การวิเคราะห์ไอเสีย การกลั่นน้ำมันหอกลับ ระบบบำบัดน้ำประปา การฝึกฝีมือช่างเบื้องต้น จัดแสดงเครื่องบินและอุปกรณ์เครื่องบิน รวมถึงชมนิทรรศการต่างๆ ตามห้องปฏิบัติการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชมนิทรรศการ Innovation Startup การประกวด Tech Startup และ การประกวดแต่งคอสเพลย์
คณะนวัตกรรมเกษตร
เปิดโลกวิชาการนวัตกรรมเกษตร นวัตกรรม Germinator กิจกรรม “เกษตรกรน้อย เจ้า เวหา”และชมนวัตกรรมนาข้าว ชาวนาอัจฉริยะ
คณะเทคโนโลยีอาหาร
- จัดแสดง Innovative Food Product Startup จากห้องปฏิบัติการสู่พาณิชย์ จัดแสดง รูปแบบการเรียนการสอนในแนวคิด “Learning by Doing”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ชมนิทรรศการผลงานของนักศึกษาทุกชั้นปีในรูปแบบ Digital media และ Physical media และการพาชมการเรียนการสอนจากประสบการณ์จริง
คณะศิลปะและการออกแบบ
แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน ชมนิทรรศการผลงานศิลปะ ผลงานการออกแบบ กิจกรรมการทดลองสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และเยี่ยมชมสตูดิโอภาพถ่าย
คณะดิจิทัลอาร์ต
การจัดแสดงผลงานของนักศึกษาคอมพิวเตอร์อาร์ตและวิชวลเอฟเฟค สาธิตการ ใช้อุปกรณ์จากการสร้าง Green Screen และประยุกต์การใช้ Motion Capture
วิทยาลัยดนตรี
ชมการแสดงดนตรีสดจากรุ่นพี่ พาเยี่ยมชมห้องเรียน และแนะนำหลักสูตรการเรียนการ สอน

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ชมการสาธิตการผลิตรายการโทรทัศน์ การผลิตภาพยนตร์ ชมนิทรรศการการศึกษาของแต่ละสาขา ชมการแสดงละครจากนักศึกษา ชมการแสดงจากนักศึกษาทุนศิลปิน
คณะนิติศาสตร์
ชมบอร์ดนิทรรศการแนะนำคณะ คลินิกช่วยเหลือสังคมและกฎหมาย เล่นเกมชิงรางวัล
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ชมนิทรรศการภาพกิจกรรม รูปแบบการเรียนการสอน แนะแนวอาชีพหลังจากสำเร็จ การศึกษา
คณะรัฐศาสตร์
ชมนิทรรศการเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9 กับรัฐศาสตร์ กิจกรรมตอบคำถามเกมการ เมืองไทย

คณะบริหารธุรกิจ
ชมผลิตภัณฑ์โดดเด่นจากการประกวดแผนธุรกิจ และกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ การเป็นผู้ประกอบการ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ชมห้องปฏิบัติการทางการบิน RSU aircraft cabin mock up ห้องปฏิบัติการ Chef School
คณะบัญชี
ชมนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา และการแข่งขันตอบปัญหาทางการบัญชี (Kahoot)
คณะเศรษฐศาสตร์
ชมนิทรรศการแนะหลักสูตร กิจกรรมเปิดป้ายทายปัญหาเกม Hang Man และกิจกรรม สอยดาว

คณะศิลปศาสตร์
ชมนิทรรศการ การแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ การรำมวยจีน การเขียนพู่กันจีน พู่กัน ญี่ปุ่น สาธิตวัฒนธรรมด้านอาหารในประเทศต่างๆ และเกมกิจกรรมตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยนานาชาติ
นำเสนอผลงาน Business Show Case การแสดงของนักศึกษานานาชาติหลากหลาย ประเทศ และกิจกรรมเกมทางภาษา CSR Activity
วิทยาลัยนานาชาติจีน
ชมกิจกรรม To be the winner @ICC การจำลองวิชาชีพต่างๆ เช่น นักลงทุน ผู้จัดการ ฯลฯ และโซนกิจกรรมการตอบคำถามเกี่ยวกับหลักสูตร
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เกมและการแข่งขันทักษะทางประวัติศาสตร์และสถานการณ์โลกปัจจุบัน และชมบอร์ด นิทรรศการ

บัณฑิตวิทยาลัย
ชมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก
สำนักงานกิจการนักศึกษา
ชมศูนย์จิตอาสา ชมรมต่างๆ ของนักศึกษา ทุนกิจกรรมนอกหลักสูตร และการทำดอก ดารารัตน์
RSU Healthcare
แนะนำบริษัทในเครือมหาวิทยาลัยรังสิต กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านการแพทย์
www.8Smarts.net
ศูนย์บำบัดความสับสนก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (กิจกรรมค้นหาตัวตนที่ใช่)
สำนักงานหอพัก
ชมนิทรรศการหอพัก บริการพาชมห้องพักตัวอย่าง บริการเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าชม
สำนักงานหอสมุด
การแนะนำ/สาธิตการใช้ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาวิชาการสำหรับคุณครู

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต
RANGSIT UNIVERSITY MAP


ที่อยู่ :
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
13.964984,100.585181

รถประจำทาง :
- สาย 29 34 39 60 95ก.
- สาย ปอ.503 ปอ.510 ปอ.520
- รถ บขส. สายภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ
*หมายเหตุ : กรุณาระบุปลายทางที่ ม.รังสิต หรือ เมืองเอก

รถตู้ปรับอากาศร่วมบริการ :
- สาย 83 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต)
- สาย 84 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ราชมงคล)
- สาย 85 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ม.ธรรมศาสตร์รังสิต)
- สาย 39 (มีนบุรี - ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต)
- สาย 94 (ม.รามคำแหง - รังสิต)
*หมายเหตุ : กรุณาระบุปลายทางที่ ม.รังสิต หรือ เมืองเอก

จากดอนเมืองถึงป้ายรถเมล์หน้าหมู่บ้านเมืองเอกประมาณ 3 กิโลเมตร โดยสังเกตได้จากหัวมุมซอยพหลโยธิน 87 จะมีธนาคารทหารไทย สาขาย่อยตลาดสี่มุมเมือง ระยะทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตรจากปากซอย โดยท่านสามารถเลือกโดยสารได้ 2 ทางเลือกคือ รถสองแถว หรือ รถจักรยานยนตร์รับจ้าง ก็จะมาถึงด้านในของมหาวิทยาลัยรังสิตทันที ซึ่งระหว่างเดินทางเข้ามาจะมีป้ายบอกทางอยู่ตลอดระยะ

เวลาทำการ :
08.30 - 16.30 น. หยุด เสาร์ - อาทิตย์ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน Open House 2017“RSU EXPERIENCE : เปิดเทอมนี้อยากอยู่ทีไหน”
วันอังคารที่ 29 และวันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00-14.00 น.

กลับสู่ด้านบน